Zonnepanelen

Wij installeren uw PV installatie ( Photovoltaic ).


De vraag naar zonnepanelen stijgt. Alles wijst erop dat deze schone en onuitputtelijke bron van energie voor u een belangrijke nieuwe bron van inkomsten kan worden. Immers door subsidies, dalende grondstofprijzen, stijgende energieprijzen en de toegenomen aandacht voor duurzame energie, biedt de markt voor zonne-energie volop nieuwe mogelijkheden. Zowel overheid, bedrijven als particulieren zijn met deze verduurzaming bezigzelf.

Verduurzaming


Zowel overheid, bedrijven als particulieren zijn met deze verduurzaming bezig. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het toepassen van zonne-energiesystemen in Nederland uitermate geschikt. Ter vergelijking zonnepanelen aan de Franse Rivièra leveren slechts 1,5 keer meer op. Hoe werkt het? Het principe is heel simpel. Zonlicht of daglicht wordt opgevangen en omgezet naar stroom.

Door absorptie van fotonen uit het zon- en daglicht door de zonnepanelen ontstaat een spanning die gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Elektriciteit die voor de elektriciteitsbehoefte in huis gebruikt kan worden. Wordt er meer opgewekt dan er verbruikt wordt dan wordt de opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsbedrijf.
Dit geeft veel zekerheid en een veilig gevoel.


Offerte aanvragen .